Register to TWMC 2019
สมัครเข้าร่วมการประกวดประจำปี 2562

 

วิธีการสมัครเข้าร่วมการประกวดง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน
กรอกข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลย


1. กรอกแบบฟอร์ม รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน (ยังไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ)
2. ชำระค่าสมัครตามประเภทที่ส่งเข้าร่วมการประกวด และส่งใบโอนเงินไปให้ทีมงานเพื่อทำการยืนยันความถูกต้อง
3. รอรับคำยืนยันการสมัครจากทีมงาน
4. จัดส่งเอกสารตามรายการที่ทีมงานแจ้งไป


 

Register before 5 October 2019
ปิดรับสมัครวันที่ 5 ตุลาคม 2562