membership
 


ร่วมเป็นสมาชิกและรับสิทธิประโยชน์จากสมาคม


- ได้รับที่นั่ง VIP ในการชมการประกวด หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางสมาคมฯ จัดขึ้น
- ได้รับใบประกาศนียบัตรขอบคุณ และใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านภาษี หรืออื่น ๆ
- ได้รับเข็มกลัด TWMC ดูตัวอย่างคลิกที่นี่
- ลดค่าสมัครการอบรมที่ทางสมาคมจัดขึ้น 50% (กรณีมีค่าสมัคร)
- สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี
- ได้รับแจ้งเตือนข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ก่อนใคร
- สิทธิอื่น ๆ อีกมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

หมายเหตุ : สิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสมาคม และประเภทของการเป็นสมาชิก


++ ประกาศสมาคม ++
++ ข้อบังคับสมาคม ++

 

การโอนค่าสมัครสมาชิก

Bangkok Bank

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : 
สมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก ประเทศไทย
เลขที่บัญชี :  111-xxxxx-x      ประเภทบัญชี :   ออมทรัพย์

 

www.paypal.me/twmca

 

* หลังจากโอนค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ LINE ID: @twmc

เพิ่มเพื่อน