สมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก (ประเทศไทย)
Thailand World Music Championships Association

Address:

90/946 M.5 Tha-It, Pakkert Nonthaburi, 11120 Thailand.

Phone: (+66) 08-1234-3531

E-Mail: info@twmc.or.th

LINE ID: @twmc