ASIA MARCHING ARTS

คุณสมบัติของวงโยธวาทิตและผู้เข้าประกวด

Independent Class

 • ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องสถานศึกษา
 • ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 • ไม่จำกัดอายุของนักดนตรีและนักแสดงประกอบ
 • จำนวนนักดนตรีและนักแสดงประกอบ ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 20 คน ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 • นักดนตรีและนักแสดงประกอบสามารถลงประกวดได้เพียงวงเดียวเท่านั้นในแต่ละประเภท และไม่สามารถลงประกวดในรุ่น Scholastic 

Scholastic Class

 • วงโยธวาทิตสามารถรวมโรงเรียนได้มากกว่าหนึ่งโรงเรียน โดยให้ใช้ชื่อวงโยธวาทิตเพียงชื่อเดียวและต้องอยู่ภายในจังหวัดเดียวกันเท่านั้น
 • ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 • ผู้ที่ลงประกวดต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการประกวดมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
 • อายุของผู้เข้าประกวดต้องไม่เกิน 18 ปี โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 (นับปีเกิดเท่านั้น ไม่นับวันที่) ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 • ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละแห่งลงนามรับรองรายชื่อทั้งหมด หนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน (หนังสือรับรองให้รวมรายชื่อทั้งหมดแล้วลงนามท้ายแผ่น ไม่ต้องแยกรายบุคคล) [ คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างหนังสือรับรอง ]
 • จำนวนนักดนตรีและนักแสดงประกอบ ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 10 คน ไม่รวมผู้อำนวยเพลง
 • สำหรับประเภท Percussion Scholastic Class จะมี pit percussion หรือไม่มีก็ได้ โดยอนุญาตไม่ให้เกิน 5 คน (ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเครื่องดนตรี)
 • นักดนตรีและนักแสดงประกอบสามารถลงประกวดได้เพียงวงเดียวเท่านั้นในแต่ละประเภท และไม่สามารถลงประกวดในรุ่น Independent

 

การเปลี่ยนรุ่น

 • หลังจากที่ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วหากต้องการเปลี่ยนรุ่นให้ส่งหนังสือคำร้องมาที่สมาคม ฯ โดยสามารถเปลี่ยนรุ่นได้ก่อนวันประกวด 30 วันเท่านั้น หลังจากนั้นจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนรุ่นการประกวดทุกกรณี

 

การแบ่งกลุ่มตามจำนวนนักดนตรีและนักแสดง

 • Group A : จำนวนนักดนตรีและนักแสดง น้อยกว่า 40 คน
 • Group AA : จำนวนนักดนตรีและนักแสดง ระหว่าง 40-60 คน
 • Group AAA : จำนวนนักดนตรีและนักแสดง ระหว่าง 61-80 คน
 • Group AAAA : จำนวนนักดนตรีและนักแสดง ระหว่าง 81-100 คน
 • Group A+ : จำนวนนักดนตรีและนักแสดง ระหว่าง 101-120 คน
 • Group AA+ : จำนวนนักดนตรีและนักแสดง ระหว่าง 121-140 คน
 • Group AAA+ : จำนวนนักดนตรีและนักแสดง มากกว่า 140 คน

 

ประเภทการประกวด

 • เครื่องเป่า (Winds)
  • Independent Class
  • Scholastic Class
 • เครื่องกระทบ (Percussion)
  • Independent Class
  • Scholastic Class
 • นักแสดง (Color Guard)
  • Independent Class
  • Scholastic Class

 

รายละเอียดการประกวด

 • วงโยธวาทิตจะต้องเข้าร่วมประกวดในรอบจัดลำดับคะแนน และรอบชิงชนะเลิศ
 • ระบบการตัดสินใช้รูปแบบและได้รับการรับรองจากสมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย (AMBC) โดยในแต่ละรุ่นจะใช้เกณฑ์การตัดสินที่แตกต่างกัน
 • สามารถใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องดนตรีไฟฟ้าได้
 • การจัดสนามและจัดเครื่องดนตรีประเภท Pit Percussion และการวอร์มอัพ ไม่มีการตัดคะแนน แต่ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 5 นาที
 • ฉากและอุปกรณ์ทุกชนิด ไม่อนุญาตให้วางไว้ในสนาม ทั้งก่อนและหลังการประกวด ฯ ต้องเคลื่อนย้ายเข้าและออกจากพื้นที่การประกวดเท่านั้น ทั้งนี้โปรดออกแบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พอดีกับขนาดทางเข้า-ออกสนาม (ดูขนาดทางเข้าได้ที่ภาพประกอบ)
 • สำหรับประเภท Independent Class เวลาที่ใช้ในการประกวดไม่ต่ำกว่า 5 นาที และไม่เกิน 7 นาที
 • สำหรับประเภท Scholastic Class เวลาที่ใช้ในการประกวดไม่ต่ำกว่า 4 นาที และไม่เกิน 6 นาที
 • สามารถเริ่มการแสดงได้ทุกพื้นที่ในสนามการประกวด หลังจากการจัดสนาม หรือ วอร์มอัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการประกาศก่อนการแสดงดังนี้

สัญญาณการประกาศก่อนการแสดง

Step 1 : “Ladies & Gentlemen Welcome to the floor, from __

Step 2

“The performance of 20XX Program ______ Asia Marching Arts Thailand Championships proud to present ______ ”

เริ่มการแสดง….

หลังจากการประกาศจบลงแล้ว เสียงดนตรีเสียงแรก หรือ การขยับท่าทางต่าง ๆ ครั้งแรก จะเริ่มจับเวลาในการประกวด หากหลังจากการประกาศจบลงแล้วไม่มีการบรรเลงหรือการการขยับท่าทางต่าง ๆ เกิดขึ้น จะเริ่มจับเวลาหลังจากเวลาผ่านไป 30 วินาที

 • หลังจากประกวดสิ้นสุดลงแล้ว การขนอุปกรณ์และเครื่องดนตรีออกจากสนามไม่มีการตัดคะแนน แต่ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 3 นาที
 • ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นเชื้อเพลิงหรือประกายไฟ และสัตว์ทุกชนิด อย่างเด็ดขาด
 • ขนาดสนามการประกวด 25x40 หลา

 

**** ประกาศสำคัญ *****

ในกรณีที่มีวงสมัครเกิน 3 วงในแต่ละรุ่น หรือรวมแล้วเกิน 18 วงในทุกรุ่น จะต้องส่ง VDO เพื่อคัดเลือกวงเพื่อผ่านเข้ารอบไปประกวดที่ศรีสะเกษ

 • ให้บันทึก VDO การแสดง (ไฟล์ MP4) ไม่เกิน 5 นาที สำหรับรอบคัดเลือก แนบไฟล์ใน Google Drive แล้วส่งมาที่ E-Mail: info@twmc.or.th
 • ถ่าย VDO ในแนวนอน

 

การตัดคะแนนและบทลงโทษ

 • หากใช้เวลาการประกวดเกินหรือน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ ตัดคะแนน 0.1 คะแนน ทุก 3 วินาที
 • กรณีตรวจเจอผู้เล่นที่อายุเกิน หรือจำนวนผู้เล่นเกินจากที่กติกากำหนด ต้องถูกตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดเท่านั้น
 • ฉากและอุปกรณ์วางไว้ในพื้นที่การประกวด ฯ ทั้งก่อนและหลังการประกวด ฯ ตัดคะแนน 10 คะแนน
 • สำหรับประเภท Scholastic Class ต้องส่งจดหมายรับรองการเป็นนักเรียน หากไม่มีต้องถูกปรับเป็นรุ่น Independent Class เท่านั้น

 

ขนาดสนาม

 

Entrance Size ขนาดทางเข้าสนาม

 

 

Judge System

Judging System sanction by Asia Marching Band Confederation (AMBC).

* Learn more AMBC judging system at www.ambc.asia

 

Awards


ชนะเลิศทุกประเภทและทุกรุ่น ได้รับถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร

 

ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรเป็นไฟล์ PDF

 

การสมัครเข้าประกวด

 • กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่ CLICK HERE
 • ค่าสมัครเข้าร่วมประกวด
  • Independent 3,500 บาท/วง
  • Scholastic 2,500 บาท/วง
 • เลขที่บัญชีสำหรับโอนค่าสมัคร

ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี : Thailand World Music Championships
เลขที่บัญชี : 008-7004-008
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ประกาศเมื่อวันที่ 20/02/2563

 

 

การสมัครเข้าประกวด

 • กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่ CLICK HERE
 • ค่าสมัครเข้าร่วมประกวด
  • World Class / Open Class 5,000 บาท/วง
  • Student Class 4,000 บาท/วง
  • Junior Class / Melodica 3,000 บาท/วง
 • เลขที่บัญชีสำหรับโอนค่าสมัคร

ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี : Thailand World Music Championships
เลขที่บัญชี : 008-7004-008
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ประกาศเมื่อวันที่ 20/02/2563